Nemzetpolitika
2018. április 2. hétfő

Az életre mondtunk IGENt Déván

Tudosítás és ünnepi beszéd + Képgaléria: www.facebook.com/SzabolcsAttilaDelBuda

Az életre mondtunk IGENt Déván
Az életre mondtunk IGENt Déván

A zimankós időjárás ellenére a reménység melege, fénye töltötte be a szíveket a dévai magyar bölcsőde épületének avatásán. A magyar kormány óvodafejlesztő programja keretében megvásárolt, felújított ingatlan átadásán beszédet mondott ft. Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, Szabolcs Attila magyar országgyűlési képviselő, a Nemzeti Összetartozás Bizottságának alelnöke, Ovidiu Moş, Déva alpolgármestere, Zsargó János Hunyad megyei esperes, Széll Lőrincz, az RMDSZ Hunyad Megyei Szervezetének ügyvezető elnöke, valamint Rátoni Csaba dévai református lelkipásztor.

A felavatásra került, nagyszerűen rendbetett és felszerelt Május 1. utcai háromszintes épület kapcsán valamennyi felszólaló köszönettel fordult a magyar kormány felé, amely jelentős anyagi támogatást biztosít a Kárpát-medencei magyar óvoda- és bölcsődehálózat kiépítésére, megerősítésére. A program részleteiről Szabolcs Attila országgyűlési képviselő tájékoztatott: – A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első ütemében 76 új óvoda és bölcsőde épült. Ezek közül Erdélyben és Felvidéken 11 új bölcsőde és 13 új óvodai és bölcsődei komplexum megépítése valósul meg. A programnak köszönhetően több mint 200 bölcsődei és óvodai intézmény megújul, bővül, és a korszerű működést eszközfejlesztések segítik. Az infrastrukturális fejlesztések mellett a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program nagy figyelmet fordít a külhoni óvodapedagógusok szakmai és módszertani továbbképzésére, valamint a külhoni óvodáknak módszertani csomagokkal (Magyar Sarok) való felszerelésére – 1664 külhoni magyar óvoda részesül ilyen fejlesztőcsomagokban. Mindezzel a lényeget segítjük, a családokat, akik őrzik, fenntartják nyelvük, kultúrájuk összességét. Ez a program Trianon óta a legjelentősebb rendszerszintű nemzetpolitikai cselekvéssorozat a külhoni magyar közösségek megőrzése és megerősítése céljából. A gyökerek megőrzéséért és megerősítéséért. Mert a gyökerek legfontosabb őrzője mai világunkban: a család, és a családban élő gyermekek szeretetteljes óvása, nevelése – fogalmazott a képviselő, majd Márton Áront idézve mutatott rá a család mindenkori szerepére és úgy vélte, Déván értik ezt az üzenetet, az itt élő közösség figyelni kíván a gyermekekre és élni akar.

Zsargó János esperes Márk evangéliumának verseire alapozva – Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket! – megerősítette: e bölcsőde nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyermekek lelkében már egészen korán helyet kapjon az Isten iránti szeretet. A mai világban, amikor a külsőségekre való figyelés elidegenedéshez vezet és az anyagiak utáni hajsza miatt megfogyatkozik az egymásra szánt idő, a gyermekek, fiatalok lelkéből kiesik a hit és helyét azonnal elfoglalja a világháló a maga üzeneteivel. A szülők pedig sokszor nem is értik, hogyan mélyülhetett el annyira a szakadék köztük és gyermekeik között, hogyan kerülhetett olyan mély lelki válságba a család. Nem veszik észre, hogy hiányzik az életükből az Isten, úgy gondolják, a hit az idős kor tartozéka. Ezért olyan fontos e bölcsőde, ahol a gyermekek olyan lelki környezetben cseperedhetnek fel, ahol megismerhetik Krisztust, az ő szeretetét, és ha ezt az otthoni környezetben is megtapasztalják, akkor a későbbiekben elkerülhetik, illetve megtanulják kezelni a válságokat, mert tudják, hogy van kire építsenek – fogalmazott az esperes, Isten áldását kérve a  bölcsőde támogatóira, megvalósítóira, a gyermekekre, szülőkre és pedagógusokra.

A gyermekekre, a gyermekáldás elfogadására és az ezt megerősítő hitre fordította a hallgatóság figyelmét Kató Béla erdélyi református püspök. Ézsaiás próféta szavaira építve beszédét, rámutatott: 2500 évvel ezelőtt egy gyermek születése jelentette a reménységet. Nem az emberi bölcsességben bíztak, nem a társadalmi berendezkedésben, nem egy különleges képességekkel megáldott emberben, hanem egy gyermekre vártak. Úgy gondolták, egy gyermek által meg fog változni az ő életük. És igazán hittek ebben – utalt Jézus születésére a püspök. Majd elmondta: Európának, kereszténységünknek csak abban az esetben van esélye megmaradni, ha gyermek születik és ezek a gyermekek átadják azt az örökséget, kultúrát, értéket, amit mi is fontosnak tartunk. Ha e gyermekek nem születnek meg, nem neveljük fel őket, el fogunk veszni. Semmilyen hatalom ezen a földön nem tud minket megtartani. Amikor 4,5 millió ember elhagyta ezt az országot (magyar és román egyaránt), nagy kérdés mi lesz velünk, ha nem születik gyermek? Hiszen Isten e gyermekek által akar megtartani minket – fogalmazott a püspök, majd elmondta: Ez a bölcsőde a legelőremutatóbb cselekedet, amit megtehetünk. Megmaradásunknak ez a kapuja, záloga, ha ezt együttesen megteremtjük és megtöltjük élettel. Ha gyermekeinket Isten szeretetére tanítjuk, ők is fel tudják majd vállalni az áldozatot azért, hogy e közösség, e nép megmaradjon.

Márpedig Isten reményteljes jövőt ígért nekünk – idézte Jeremiás próféta szavait Rátoni Csaba lelkipásztor, arra biztatva mindenkit, hogy a jövő találgatása és a múlt siratása helyett emeljük fel tekintetünket Istenre, bízzunk az ő ígéretében. – Ez a bölcsőde azt hirdeti, hogy hiszünk abban, hogy nemcsak dicső múltunk volt, de reményteljes jövőnk is lesz. Amikor igent mondtunk a kárpát-medencei óvodafejlesztő programra, az életre mondtunk igent – fogalmazott a lelkipásztor, majd köszönetet mondott a magyar kormánynak e nemes kezdeményezésért és a támogatásért, a program megvalósítását felvállaló Erdélyi Református Egyházkerületnek, mert Istentől kapott bölcsességgel  a szórványra is gondolt, a dévai önkormányzatnak, mely pozitívan állt e nemes ügy mellé, a Téglás Gábor Elméleti Líceum vezetőinek és tanári közösségének, akikkel nagyon jó együttműkődést sikerült kialakítani, az RMDSZ tanácsosoknak, akik hathatósan segítették az ügy előmenetelét, az egyházközség tagjainak, akik kétkezi munkával is segédkeztek és mindenek előtt a jó Istennek, aki olyan sok embert felhasznált tervéhez, hogy megcsillantsa a dévai magyar közösség előtt a reményteljes jövőt.

Biztató szavakkal fordult a közösséghez Széll Lőrincz megyei RMDSZ ügyvezető elnök is, aki rendkívül fontosnak nevezte a dévai magyar oktatás új láncszemét, valamint Ovidiu Moş dévai alpolgármester, aki hangsúlyozta: az új bölcsődébe íratott gyermekek számára nagy lehetőség a magyar nyelv és kultúra elsajátítása, hiszen ez gazdagítja őket és lépéselőnyt jelent további nyelvek megtanulásában is. A dévai önkormányzat pozitív hozzáállását amúgy több felszólaló is példaértékűnek nevezte, hiszen csak ilyen nyitottsággal lehet komolyan beszélni a békés együttélésről, közös építkezésről.

Az ünnepi alkalmat a dévai református egyházközség kórusának előadása, valamint Csatlós Erzsébet Zsófia szavalata gazdagította. Egyed Emese Ébredés című verse további megerősítést hozott az elhangzottakhoz.

Persze szép beszédek mindig mindenhol elhangzanak, a dévai bölcsőde udvarán azonban komolyan is lehetett venni e szavakat, hiszen a lucskos hóban ott tipegtek a bölcsőde jövendőbeli növendékei. Sőt volt, aki az épületlátogatás alkalmával már ki is próbálta a kedvesen hívogató kiságyat. – A dévai tanács február végi ülésén fogadta el a magyar bölcsőde működését és jelenleg az állások betöltése van folyamatban. Az 500 négyzetméter felülettel bíró épület teljesen készen áll, az udvaron szeretnénk még játszóteret kialakítani és reménységünk szerint május elején már beindul a tevékenység. Alapállásból 20 gyermek befogadására van lehetőség, de szükség esetén akár harmincas létszám is befér a képbe. Eddig 14 kisgyermeket írattak be. A Szent Ferenc Alapítványtól is lesznek gyermekek. Úgy gondolom, hogy sok család számára valós segítséget jelent majd e bölcsőde és közösen tudunk folyamatosan igent mondani az életre – összegzett Rátoni Csaba lelkipásztor

Forrrás: nyugatijelen.com/Gáspár-Barra Réka


SZABOLCS ATTILA ÜNNEPI BESZÉDE

A Dévai Magyar Bölcsőde átadása, 2018. március 23., 11H; Déva, Hunyad megye

 

Főtiszteletű Püspök Úr!

Alpolgármester Úr!

Dévai magyar közösség!

Építsük föl magos Déva várát.

Ne ember vérével, hanem búzakenyérrel.

A szeretet közösségével.

A gyermekeink iránt érzett felelősséggel.

Kedves Barátaim!

Dél-Erdélyben van mit építeni.

Itt van még a keze nyoma az elmúlt 100 évnek.

És mondjuk ki: éppen csak megmaradtunk.

De megmaradtunk.

És elkezdtünk építkezni, felelősséggel.

Ezért ott kezdtük, ahol a jövő, a Kárpát-hazában.

A gyermekeknél.

 Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első ütemében 76 új óvoda és bölcsőde épült.

Ezek közül Erdélyben és Felvidéken 11 új bölcsőde és 13 új óvodai és bölcsődei komplexum megépítése valósul meg.

A programnak köszönhetően több mint 200 bölcsődei és óvodai intézmény megújul, bővül, és a korszerű működést eszközfejlesztések segítik.

Az infrastrukturális fejlesztések mellet a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program nagy figyelmet fordít a külhoni óvodapedagógusok szakmai és módszertani továbbképzésére.

Az első ütemén központi programelemeinek elsődleges célcsoportjai az óvodák és az óvodai közösségek köré fonódó szakértői hálózatok.

Ezeket a hálózatokat szakmai konferenciákkal, képzésekkel támogatjuk.

Az óvodafejlesztési program keretein belül a külhoni óvodák fejlesztőcsomagokat, úgynevezett Magyar Sarkokat, illetve módszertani csomagokat kapnak, amelyek hozzájárulnak az óvodai oktatás minőségének javításához.

A magyar kultúrához kapcsolódó ismeretek és a kötődés elsajátításához.

A Központi Programelemek részeként 1664 külhoni magyar óvoda részesül ilyen fejlesztőcsomagokban.

Mindezzel a lényeget segítjük, a családokat, akik őrzik, fenntartják nyelvük, kultúrájuk összességét.

Ez a program Trianon óta a legjelentősebb rendszerszintű nemzetpolitikai cselekvéssorozat a külhoni magyar közösségek megőrzése és megerősítése céljából.

A gyökerek megőrzése és megerősítéséért.

Mert a gyökerek legfontosabb őrzője mai világunkban: a család, és a családban élő gyermekek szeretet teljes óvása, nevelése.

Kedves Barátaim!

A család az a legelső ősközösség, melyből az emberiség élete fakad.

Az egyes emberé, de a népeké is.

A testi élet, de a szellem- erkölcsi élet is.

Az egymásra következő nemzedékek sora innen bomlik elő, és végeredményben itt sűrűsödik össze az emberiségnek minden küzdelme és győzelme.

Minden szenvedése és öröme.

Minden fáradsága és lendülete.

Amikor mindezt leírta Márton Áron nem is adhatott jobb címet munkájának:

A család és a nép.

Ezt az üzenetet Déván és szerte Dél-Erdélyben jobban értik és érzik, mint sok helyen a magyar világban.

Ez a város a gyermekekre való odafigyelés otthona.

Ennek a városnak az élni akaró magyar közössége példa minden jóakaratú embernek a Földön – származásra, vallási hovatartozástól függetlenül.

Itt értik a lényeget: a családok összetartozása, a gyermekek óvása mindenek előtt kell legyen keresztény Európánk hétköznapjaiban.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A jó szándékú szavak nagyon fontosak, de, ha nem tudjuk gyakorlati cselekedetre váltani mindezeket, csak szerény vigaszt nyújtunk.

Mi nem csak vigaszt szeretnénk nyújtani, hanem jövőképet, gyakorlati megoldásokat.

Ilyen gyakorlati megoldás ez a most megszületett új intézmény.

Gyakorlati segítség azoknak a szülőknek, akik munkájuk ideje alatt biztonságban, szeretetközösségben szeretnék tudni gyermekeiket.

Gyakorlati segítség Déva és Dél-Erdély élni akaró magyar közösségének.

Kovászteremtő hely, ahol új közösség születik.

Köszönet ezért minden szülőnek, akik a gyermekét rábízza a Dévai Magyar Bölcsődére!

Barátaim!

Hosszú évtizedek óta ma Magyarországnak olyan kormánya van, amelyik nem csak jó szándékú szép szavakkal fordul a Kárpát-haza magyar közösségeihez, hanem jelentős erőforrásokat biztosít a megmaradáshoz, a gyarapodáshoz.

Mi megtanultuk a XXI. század leckéjét: a családra, a munkára --- Istenre és a hazára épül a nemzeti összetartozás.

Építsük föl magos Déva várát.

Ne ember vérével, hanem búzakenyérrel.

A szeretet közösségével.

A gyermekeink iránt érzett felelősséggel.

Jó munkát mindehhez!

Örömteli perceket és Isten áldását kívánom a Dévai Magyar Bölcsőde minden gyermekének, szüleiknek, az itt munkálkodó pedagógusoknak!

Az intézmény mától a Tietek, az Önöké!

Áldás, Békesség!

Köszönöm, hogy meghallgattak!

Az életre mondtunk IGENt Déván

2018. április 2. hétfő

Tudosítás és ünnepi beszéd + Képgaléria: www.facebook.com/SzabolcsAttilaDelBuda

Nemzetpolitika

Nemzeti ünnep Torontóban

2018. március 18. vasárnap

Vendégségben az egyik legnagyobb diaszpóra közösségnél, a kanadai magyaroknál - Az ünnepi beszéd teljes szövege

Álláspont

Székely Szabadság Napja Marosvásárhelyen

2018. március 10. szombat

2018. március 10.-én, immár ötödik alkalommal az anyaországból Szabolcs Attila szólt a több ezer emlékező és tiltakozó székelyhez - A beszéd teljes szövege

Álláspont

Nemzeti minimum

2018. február 20. kedd

Magyar jövő csak akkor lesz, ha a mindenkori magyar állam és a polgárai, az egységes, összetartozó magyar nemzetért munkálkodnak a Kárpát-hazában

Álláspont

Zászlórúdon

2018. január 24. szerda

Ha 2018 tavaszáig 7 tagállamban összegyűlik 1 millió aláírás, az Európai Parlament meghallgatáson köteles napirendre venni a kontinens őshonos nemzeteinek, népeinek jogvédelmi kéréseit

Álláspont

Ünnepi ajándék - összetartozás

2017. december 22. péntek

Ajándékot hozott 2017 adventje a magyarságnak. Olyat, amire évszázada várunk, olyat, amelyben sokan nem hittek, és némelyek nem értik, miért sorsfordító

Álláspont

Kvótakör

2017. november 23. csütörtök

Ez a kör Európában nem barátja a nemzeteknek, legszívesebben egyetlen népet látna a Földön, azt, amelyiket a mostani színes kultúrák szövetéből egynemű masszává gyúr

Álláspont

Őrlángok az autonóm Székelyföldért

2017. október 29. vasárnap

A vihar miatt a rendezvényt az eredeti tervvel ellentétben zárt térben, a városháza dísztermében tartották, ahol gyertyákat lobbantottak lángra

Hírek

Megtiszteltetés a nemzeti ünnepen

2017. október 23. hétfő

A Honvédelemért Kitüntető Cím I. Fokozatát kapta a honvédelmi minisztertől Szabolcs Attila, Dél-Buda országgyűlési képviselője

Hírek

EMNT tisztújító külgyöttgyűlés

2017. október 14. szombat

Szabolcs Attila köszöntő beszéde Kolozsvárott

Nemzetpolitika

Századok élő öröksége

2017. szeptember 25. hétfő

Szabolcs Attila fővédnökésgével rendeztek konferenciát a reformáció 500. évfordulóján a Székelyföldön

Hírek

Szent Istvánkor

2017. augusztus 21. hétfő

Arról, hogy miről emlékezünk és emlékeztetünk minden esztendőben augusztus 20-án.

Álláspont

Kenyérszentelés - ünnepi szentmise Budafok-Tétényben

2017. augusztus 20. vasárnap

A hagyományokhoz híven Szabolcs Attila szegte meg az újkenyeret

Hírek

Boldog nyaralás Akaliforniában

2017. augusztus 13. vasárnap

Szabolcs Attila: Nem hagytuk, hogy a rendszerváltás hajnalán elvigye a vadkapitalizmus a köztulajdont, a jövőben is a közösség javát szolgálja az üdülőközpont

Hírek

Világszínpadra lépett Magyarország

2017. július 30. vasárnap

2017. júliusában bíztunk magunkban, belevágtunk és megrendeztük a vizes sportok világbajnokságát

Álláspont

Az EU-csúcstalálkozó margójára

2017. június 27. kedd

Szabolcs Attila írása Európa és a Nyugat törésvonalairól

Álláspont

Interjú a KARC Rádióban

2017. június 10. szombat

A Nemzeti Összetartozás Napján vendégségben az Álláspont közéleti magazin szerkesztőségében

Nemzetpolitika

Flashmob, néptáncgála - Nemzeti összetartozás Újbudán

2017. június 4. vasárnap

Több százan emlékeztek virtussal a Gárdonyi téren és a B32 Galériában

Nemzetpolitika

Költségvetésről egyenesen

2017. június 3. szombat

Szabolcs Attila írása mindarról, amire 2018-ban számíthatunk

Álláspont

Gazdasági fejlődés és nemzeti összetartozás

2017. május 15. hétfő

Munkaút Székelyudvarhelyre - Gálfi Árpád polgármesterrel az Erdélyi Magyar Néppárt kongresszusán

Hírek

Első kézből

2017. április 30. vasárnap

INTERJÚ - PROMONTOR TV

Hírek

Sorskérdések

2017. április 26. szerda

Gondolatok a nemzeti konzultációról

Álláspont

Székely Szabadság Napja Marosvásárhelyen

2017. március 12. vasárnap

A magyar Országgyűlésből Szabolcs Attilát kérték az emelvényre a székelyek - Az Európai Szabad Szövetség (EFA) kiállt az önrendelkezés mellett

Nemzetpolitika

Összetartozás, olimpia

2017. február 1. szerda

Aki szereti a városát, Budapestet, aki mindent megtenne a vidék erősödéséért, aki az összetartozás híve, az olimpiát rendezne Európa közepén.

Álláspont

A miniszterelnökig mentem

2017. január 13. péntek

Szabolcs Attila: Nemzetközileg is elismerték a magyar gazdasági eredményeket

INTERJÚ

Szabolcs Attila évértékelője a Promontor Tv-ben

2017. január 10. kedd

Nagypolitikától a helyi ügyekig

INTERJÚ

A kapitány

2016. november 19. szombat

Gillemot Ferenc emlékére

Álláspont

Őrmáglya Budafokon a székely autonómiáért

2016. november 1. kedd

A szolidaritási rendezvényhez Budafok, Budatétény, Nagytétény, Diósd, Érd, Budaörs és Budakeszi civil szervezetei csatlakoztak

Nemzetpolitika

Emléktúra, emléktorna a Gillemot-évfordulón

2016. október 29. szombat

Budafokról, Budatétényből, Tökölről, Nagytétényből és Csepelről öt egyesület küldött felszereléseket a petrozsényi gyermekotthon lakóinak

Hírek

1956: a világnak mutattunk példát

2016. október 22. szombat

Szabolcs Attila írása az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára

Álláspont

Döntsön a nép – a hazáról, Európáról

2016. szeptember 23. péntek

Útjában vagyunk egy nagy kísérletnek, amely átrajzolná Európa kultúráját, kitépné maradék keresztyén gyökereit

Álláspont

Vigyázzuk az örökséget

2016. augusztus 31. szerda

Szabolcs Attila gondolatai Szent Istvánról és a 27. Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválról

Álláspont

Tűz és ragyogás

2016. augusztus 18. csütörtök

Radóczy Mária miniatűrjeiben gyönyörködhetnek egy hónapon keresztül mindazok, akik a Székelyföldi Vadászati Múzeumba látogatnak Sepsiszentgyörgyön.

Kultúra

Van csapatunk!

2016. július 23. szombat

Ami 2016 nyarán Budapest utcáin - és szerte a Kárpát-hazában - napokon keresztül tartott, arra fél évszázada nem volt példa.

Álláspont

Kiállítás a Kárpát-haza Galériában

2016. július 18. hétfő

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet immár harmadik éve minden hónapban bemutat egy külhoni magyar festőművészt a nemzet fővárosában, Budapesten.

Kultúra

Népegészségügy - új utakon

2016. június 18. szombat

A béremelés csak egy része a jövőépítésnek. Ahol lesz erős középfokú és felsőfokú egészségügyi képzés, ott jóval nagyobb az esélye, hogy jól szolgáljon az állam.

Álláspont

Óriási siker volt a Bikás parki gyermeknap

2016. május 31. kedd

Sosem látott tömeget vonzott az ötéves múltra visszatekintő rendezvény

Hírek

A hetedik és a hetvenhetedik

2016. május 20. péntek

Szabolcs Attila írása Brüsszel kötelező betelepítési tervéről

Álláspont

AZ ALAPTÖRVÉNY 5. ÉVFORDULÓJA - GÁLAKONCERT A ZENEAKADÉMIÁN

2016. április 26. kedd

Szabolcs Attila köszöntő beszéde Magyarország kormánya és Budafok-Tétény közös ünnepi rendezvényén

Ünnep

Költségvetés, új időszámítás

2016. április 20. szerda

Hat évvel a romeltakarítás után új időszámításba kezdhetünk. Elértünk oda, hogy nem arról kell vitatkozni, miből nyessünk le valamit...

Álláspont

Nagyhét

2016. március 25. péntek

Nagyhete van ezen a tavaszon mindenkinek Európában. Legyen a polgár akár olyan távol a kereszténységtől, mint Berlin népvándorló negyedei a frankfurti nemzetközi könyvvásártól.

Álláspont

Magyar győzelem a Kárpát-medencei Egyetemek Kupáján + filmriport

2016. március 8. kedd

A Budapesti Műszaki Egyetem csapata nyerte a Budapesten rendezett Kárpát-medencei Egyetemek Kupája (KEK) labdarúgótornát

Hírek

Egy ünnep - Két nemzet

2016. március 7. hétfő

MÁRCIUS 15.: Ismét több ezer lengyel érkezik Magyarországra

Hírek

KÖLN

2016. január 25. hétfő

ÁLLÁSPONT - Szabolcs Attila országgyűlési képviselő

Álláspont

ÚJÉVI ÉRTÉKELŐ - HELYI BERUHÁZÁSOK, TERVEK, HONI- ÉS EURÓPAI KÖZÉLET

2016. január 18. hétfő

INTERJÚ - PROMONTOR TV

Hírek

2015 érv - Áldott karácsonyt, boldog új évet!

2015. december 23. szerda

Szabolcs Attila országgyűlési képviselő év végi gondolatai

Álláspont

Magyarbarát csehek Morvaföldön

2015. december 16. szerda

INTERJÚ - PROMONTOR TV

Hírek

Székely hősökre emlékeztek a csehországi Telnicen

2015. december 7. hétfő

Közép-Európa legnagyobb hagyományőrző rendezvényén 2000 katona vívta újra az austerlitzi csatát Morvaföldön

Hírek

Polgári karácsony a nagytétényi kastélyban

2015. december 4. péntek

Január végéig látogatható a kastélyban az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből válogatott, főúri játékokat bemutató kiállítás

Hírek

Erő és bölcsesség

2015. november 30. hétfő

ÁLLÁSPONT - Szabolcs Attila országgyűlési képviselő

Álláspont

Pálos István emlékére

2015. november 19. csütörtök

NEKROLÓG - Elment egy budafoki '56-os hazafi

GYÁSZ

Budafok-Tétény, a szolidaritás városa

2015. november 14. szombat

INTERJÚ - PROMONTOR TV

Hírek

Nemzeti ünnep Temesváron

2015. október 28. szerda

Telt házas '56-os megemlékezés a Bánság fővárosában a magyarság megmaradásáért

Hírek

Szolidaritás, őrtüzek, autonómia

2015. október 24. szombat

Beszélgetés a székelység önrendelkezési törekvéseiről az M1-en

Nemzetpolitika

Népvándorlás, bevándorlás - Magyarország, Európa

2015. október 14. szerda

INTERJÚ - PROMONTOR TV

Hírek

Ausztráliában élő magyarok támogatnak egy árvaházat Kárpátalján

2015. október 1. csütörtök

Köszönet Pálos Istvánnak és a Szabó családnak

Hírek

Karinthy 24. - Példamutató örökségvédelem

2015. szeptember 29. kedd

AZ ÚJBUDA TV RIPORTJA

Hírek

Történelmi magyar idők

2015. szeptember 14. hétfő

ÁLLÁSPONT - Szabolcs Attila országgyűlési képviselő

Álláspont

Európa kapuja

2015. augusztus 14. péntek

ÁLLÁSPONT - Szabolcs Attila országgyűlési képviselő

Álláspont

Tusványos: kísért a múlt?

2015. július 27. hétfő

Történelmi előadás és rendhagyó videóinterjú a bálványosi szabadegyetemen

Hírek

Hárommilliárd forint jut rászoruló gyermekek étkeztetésére

2015. július 17. péntek

A kormány ekkora összeggel támogatja az önkormányzatokat a hátrányos helyzetű gyermekek nyári étkezésének biztosításáért

Hírek

Ez nem bevándorlás, ez népvándorlás

2015. június 18. csütörtök

ÁLLÁSPONT - Szabolcs Attila országgyűlési képviselő

Álláspont

Beszélgetés a székely autonómia történelméről, jelenéről

2015. június 7. vasárnap

Az Echo Tv - Kiút többszemközt című műsora két részt szentel a témakörnek

videó

Az SZNT és az EMNP közös küldöttgyűlésen elhangzott beszéd leirata

2015. június 4. csütörtök

2015. június 3., Marosvásárhely, Kultúrpalota

Álláspont

Sportos civilek a Kárpáthazáért

2015. május 15. péntek

HONATYA - Szabolcs Attila országgyűlési képviselő írása

Álláspont

Történelmi Felvidék-Székelyföld focimeccs a DAC-stadionban

2015. május 1. péntek

A nézőteret transzparensek díszítették, mint például az „Egy vérből vagyunk” szövegű drapéria. Az MNO.HU riportja.

Nemzetpolitika

Gyermekétkeztetés és szolidaritás

2015. április 19. vasárnap

HONATYA - Szabolcs Attila országgyűlési képviselő írása

Álláspont

Emléktáblával emlékeztek lakóháza falán Antall József miniszterelnökre

2015. április 13. hétfő

Az első szabadon választott kormányfő Újbudán, a Meredek utcában élt

Hírek

Újabb változások a buszmenetrendben Dél-Budán

2015. április 7. kedd

A lakossági észrevételek alapján javasolt módosítások április elejétől érvényesek

Közhasznú

Rendhagyó márciusi ünnepek + VIDEÓ

2015. március 18. szerda

Március 9-10-én Marosvásárhelyen a Székely Szabadság Napján - Március 15-én Nagyváradon, a Nemzeti Ünnepen - TUDÓSÍTÁSOK

Ünnep

Orbán Viktor: Csak együtt leszünk sikeresek - VIDEÓ

2015. március 15. vasárnap

A Magyarország szuverenitásáért folytatott küzdelemnek soha nincs vége – hangsúlyozta a kormányfő a Múzeum kertben 2015. március 15-én

Ünnep

Banksarcmentesítés, szolidaritás

2015. március 12. csütörtök

HONATYA - Szabolcs Attila országgyűlési képviselő írása

Álláspont

Kétszer ad, aki gyorsan ad – adománygyűjtés a kárpátaljai magyaroknak

2015. március 7. szombat

- Aki gyorsan nyújt gyógyírt, kétszer ad, de legalább is enyhítheti a szenvedést - hangsúlyozta Szabolcs Attila országgyűlési képviselő, a Nemzeti Összetartozás Bizottsága alelnöke

Közhasznú

Folytatódik a csatornázás, kész a Duna alatti szennyvízvezeték

2015. február 16. hétfő

Elkészült a Duna alatti szennyvízvezeték, amely Budafok-Tétényt köti össze a csepeli létesítménnyel

Hírek

Európai magyar modell

2015. február 12. csütörtök

HONATYA – Szabolcs Attila országgyűlési képviselő publicisztikája

Álláspont

A nemzeti összetartozás nem lehet divatjamúlt

2015. február 8. vasárnap

A nemzeti összetartozás, a nemzeti kultúra épp úgy nem lehet divatjamúlt, mint ahogy a testvéri szeretet sem lehet az - jelentette ki Áder János államfő a XIX. Csángó bálon.

Kultúra

Grosics Gyula emlékére

2015. február 4. szerda

Ünnepség az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskolában - Az Aranycsapat egykori kapusa február 4-én lett volna 89 éves

Hírek

Próbaüzem az 1-es villamos vonalán

2015. január 29. csütörtök

Feszültség alá helyezték az új átalakító alállomásokat és a villamoshálózatot

Hírek

Civilek a magyar megmaradásért

2015. január 29. csütörtök

Temesváron indít programot a Rákóczi Szövetség, amelynek tevékenységét a kerület is támogatja

Nemzetpolitika

Akadálymentes a budafoki posta

2015. január 29. csütörtök

A munkálatok költségeinek egy részét a kerületi önkormányzat finanszírozta. Az átadáson részt vettek kerekes székes kerületiek is

Hírek

Tervezz városi bútorokat

2015. január 21. szerda

Általános és középiskolás diákok jelentkezését is várják

Közhasznú

Támogatás a Rákóczi Szövetségnek

2015. január 18. vasárnap

A civil szervezet 1989-ben alakult, a szomszédos országokban élő magyar közösségek megmaradását segíti

Közhasznú

Útmatrica, zavarok, megoldások

2015. január 14. szerda

HONATYA – Szabolcs Attila országgyűlési képviselő

Álláspont

Új beruházás a belváros felújításáért

2015. január 8. csütörtök

Január 6-án írták alá a „Budafoki Szomszédok piaca” projekt szerződését

Közhasznú

Advent a nagytétényi kastélyban

2014. december 7. vasárnap

Szabó Gyulára, a Nemzet Színészére is emlékeztek a kastélymúzeum ünnepi rendezvényén

Hírek

Átadták a felújított tüdőgondozó épületét

2014. december 7. vasárnap

A külső és belső korszerűsítést Budafok-Tétény és Újbuda önkormányzata, illetve a Szent Kristóf Szakrendelő támogatta

Hírek

Új emléktábla Cziffra Györgynek

2014. december 7. vasárnap

A világhírű kerületi zongoraművész domborművének másolata méltó helyre került a róla elnevezett művelődési központban

Hírek

A Budafok legyőzte a Ferencvárost

2014. december 7. vasárnap

Az első hivatalos vízilabda-bajnokságon bronzérmes lett a a Budafok-Kistétény SE. csapata

Hírek

Bankrendrakás és fenntartható költségvetés

2014. december 7. vasárnap

HONATYA – Szabolcs Attila országgyűlési képviselő

Álláspont

2004. december 5. tízéves margójára

2014. december 6. szombat

A magyar állampolgárság kiterjesztése ellen hergelő uszító-kultúra jelesei valószínűleg még ma sem értik...

Álláspont

Őszi szezon

2014. szeptember 15. hétfő

Álláspont - Szabolcs Attila

Álláspont

Kormányfői esküt tett Orbán Viktor

2014. május 10. szombat

Parlamenti megválasztása után a Kossuth téren szólt az egybegyűltekhez a miniszterelnök

Értékelő

Budafok-Tétényből indult a virtuális Székelyföld

2014. május 8. csütörtök

Együttműködési megállapodást írt alá Székely Nemzeti Tanács és a Székelyföldért Társaság

Hírek

"Megtisztelő feladatot kaptam az Országgyűlésben"

2014. május 7. szerda

"Május 6-án a Nemzeti összetartozás bizottsága alelnökévé választottak"

Hírek

Köszönöm!

2014. április 9. szerda

"Az Önök segítségével, a választópolgárok akaratából a Nemzet Házában, a Parlamentben fogom képviselni választókerületemet."

Álláspont

GYŐZTÜNK!

2014. április 7. hétfő

„Köszönjük meg szüleinknek és nagyszüleinknek, hogy kibírták a kommunizmust, és 1990-ben megdöntötték azt” – fogalmazott.Orbán Viktor.

Nemzetpolitika

Még négy évet kérünk

2014. március 29. szombat

Olyan nemzetté emelkedtünk, amely újra méltó régi nagy híréhez, és nagyszerű jövő előtt áll – mondta Orbán Viktor a Fidesz nagygyűlésén.

Értékelő

Elindult a 4-es metró

2014. március 28. péntek

Március 29-től jelentősen megváltozik a felszíni közösségi közlekedési hálózat Dél-Budán, a belvárosban, Zuglóban és Újpalotán, valamint Budaörsön és Törökbálinton.

Közhasznú

Találkozzunk, beszélgessünk Albertfalván március 27-én a közösségi házban!

2014. március 25. kedd

Vendégek: Benkóczy Zoltán színművész és barátai az Operettszínházból

Fórum

Békemenet Magyarországért

2014. március 25. kedd

Március 29-én, szombaton 13.30-kor indulunk a Kossuth térről. A menet a Hősök terén, a Fidesz nagygyűléséhez csatlakozik, ahol Orbán Viktor mond beszédet 15 órakor.

Fórum