Hírek
2015. december 7. hétfő

Székely hősökre emlékeztek a csehországi Telnicen

Közép-Európa legnagyobb hagyományőrző rendezvényén 2000 katona vívta újra az austerlitzi csatát Morvaföldön

Székely hősökre emlékeztek a csehországi Telnicen
Székely hősökre emlékeztek a csehországi Telnicen

Austerlitz (Slavkov u Brna) Csehország morvaföldi fővárosa Brno közelében fekszik. Itt elevenedik meg 1993 óta minden évben újra a „három császár csatája" (Történelmi háttér a tudósítás alatt - a szerk.) Idén december 5-én zajlott a látványos hadijáték, amelyen mintegy kétezren ,,harcoltak". A csatában hősi halált halt 1500 székely katona emlékét kopjafák őrzik a közeli Telnicén, ahol szombaton délután több mint száz magyar hagyományőrző katona és diák előtt a Brünni Magyar Polgári Egyesület szervezésében koszorúzással, díszsortüzekkel egybekötött megemlékezés zajlott. A főhajtáson az Országgyűlés nevében Szabolcs Attila, a Nemzeti Összetartozás Bizottsága szólt az egybegyűltekhez (a beszéd teljes szövege a Történelmi háttér cikk alatt - a szerk.).

Közép-Európa legnagyobb hagyományőrző találkozóján a rendezvényre érkező tízezer turista mellett több mint száz magyar megemlékező is megjelent.
A derékhadat „nézőként" a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói adták, de mellettük Budapestről és szerte Erdélyből, elsősorban a Székelyföldről korhű viseletben megjelenő huszárok és gyalogsági katonák részt vettek a csatajelenetekben. Azonban nem pusztán a hagyományőrzés hozta a magyarokat Dél-Morvaországba, hiszen az 1805. decemberének első napjaiban lezajlott véres küzdelem egyik frontvonalán Tellnitzben - ma Telnice -, közel 1500 székely katona halt hősi halált. Emlékükre két évszázados feledés után 2009-ben kopjafákat állítottak - csehországi magyar civil szervezetek segítségével - a székelyek.
Telnicén évek óta kiemelt esemény a magyarországi és a székely hagyományőrzők megemlékezése. A rendezvényen a cseh és a magyar himnusz után Kroutil Frantisek, a település polgármestere köszöntötte a kopjafák előtt zajló ünnepség résztvevőit, majd Szabolcs Attila, az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága alelnöke tartott beszédet, amelyet cseh nyelven is felolvasott Telnice egyetlen magyar lakója, Hanika Mónika, aki évtizedekkel ezelőtt a Felvidékről költözött a községbe.
Szabolcs Attila úgy fogalmazott, hogy: „a múlt mindig üzen a jelennek, üzeni a történelem vaskos tapasztalatit, amelyből jövő épülhet. Ma Európában, nem halk üzenet, hanem kiáltó szó a székely katonák áldozatának üzenete. Európa határait meg kell védenünk. A kultúránkat, keresztény gyökereinket óvnunk kell. Európának most nagy szüksége van a székelyes viselkedésre. Ahogy ők tartják, mondják. Vigyázd a határt, védd a hazát!"
Szabolcs Attila leszögezte, „a székelyek ezer éve életüket adják mások szabadságáért, a XXI. században is csak azt kérik, amit évszázados hagyomány diktál. Nem kérnek mást, csak önkormányzást. Azt, ami Európa minden őshonos nemzetének, népének a joga, az autonómia."

Lelovics Pál, a Brünni Magyar Polgári Egyesület (BMPE) elnöke elmondta, hogy a morvaföldi magyarok szívügye a székely hősök emlékének őrzése. Telnice polgármestere, képviselői és valamennyi helyi polgár az első pillanattól örömmel fogadta a magyar megemlékezőket. - Minden év decemberében kicsi magyar sziget születik, itt Dél-Morvaországban - fogalmazott Lelovics Pál, aki szerint az elmúlt öt évben példamutató módon segíti a budapesti kormány a brünni magyar közösséget. A BMPE elnöke kitért arra, hogy a morva fővárosban több száz, főként felvidéki magyar diák tanul, és örvendetes módon nő a magyar turisták száma is.
A megemlékezést a székely huszárparancsnok szavai zárták, majd a résztvevők koszorúkat helyeztek el a kopjafák talapzatánál. Az ünnepség a magyar hagyományőrző katonák díszsortüzével zárult, majd a résztvevők elénekelték a székely himnuszt, miközben a telnicei tüzérek elsütötték a falu öreg mozsárágyúját.

 

Forrás: szabolcsattila.hu

 

TÖRTÉNELMI HÁTTÉR
1805. december 2-án zajlott le az austerlitzi csata, a "három császár csatája", az Oroszország és Ausztria ellen indított 1805-ös napóleoni hadjárat döntő ütközete.
A 73 ezres francia haderő 250 ágyú tüzérségi támogatásával, meglepetésszerű támadással verte szét egy nap alatt a szintén 250 ágyúval rendelkező, 86 ezer fős orosz-osztrák haderőt, amely Mihail Kutuzov orosz tábornok főparancsnoksága alatt állt.
A csata nyitómozzanataként 1805. december 2-ának ködös reggelén, az 1.(14.) és 2.(15.) székely határőr gyalogezred támadásba lendült Napóleon hadai ellen az osztrák-orosz haderő balszárnyának élén. Tellnitz-Telnice határában lévő domboldalon felfele haladva Divéky Antal őrnagy vezetésével a 2. székely határőr gyalogezred háromszéki és udvarhelyi katonái a település irányából rendkívül erős puskatüzet kaptak, soraik hamarosan a folyamatos előrenyomulásban fogyatkozni kezdtek. Mögöttük a zömében csíki és gyergyóiakból álló 1. székely határőr gyalogezred sorai második vonalként zárkóztak fel tovább erőltetve a támadást. A cél a falu elfoglalása volt, mely egy nagyobb bekerítő hadművelet részét képezte.

Azonban Napóleon észlelve ezt, különösen megerősítette Tellnitz-Telnice védelmét. A francia katonák mégsem bírva a székelyek sorozatos rohamait a házak ablakaiból adták le gyilkos sortüzeiket. Mintegy két óra alatt további osztrák alakulatok felvonulásával sikerült a francia csapatokat kivetni a faluból, azonban kb. 1500 székely holtteste borította a domboldalt. A nagy veszteségek miatt a bekerítés nem sikerült, a nap folyamán Tellnitzet-Telnicét is fel kellett adni, ahol a visszavonulásban a 11. székely határőr huszárezred fedezte hősies helytállással a csapatokat, közülük kevesen estek el.
A nap folyamán Bonaparte Napóleon élete legnagyobb győzelmét aratta. 8000 elesett katonájával (68000-ből) szemben az osztrák-orosz szövetséges haderő 27000-et veszített (90.000-ből). A csatában 4000 magyar katona vett részt.

 

Forrás: szabolcsattila.hu/erdely.ma

 

SZABOLCS ATTILA BESZÉDÉNEK LEIRATA

Polgármester Úr! Tisztelt hagyományőrző honvédek!

Kedves csehországi barátaink, Telnice polgárai!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Honfitársaim!

Hősök nem teremnek minden bokorban.

Hiába dübörög a modern kor, hősöket nem vehetsz le a hipermarketek polcairól, és még az okos telefonról sem tölthetsz le.

A hősökkel nem lehet kufárkodni.

Szerencsére a Jóisten minden nemzettel, néppel egyenlően bánt.
Mert hősök mindenhol teremnek, ahol őrzi, tartja a hitet, a nyelvet, a kultúrát és a hagyományt a nép.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Van Európában egy magyar nép, a székely, amelyet nagyon kinézett magának a Jóisten.

Mert hősökből jócskán megáldotta.

Ezer éve védi ez a nép Európát. Az esküjét mindig megtartotta, az országa védelméért ereje felett adta vérét.

Több mint kétszáz éve, 1805. december 2-án sem azt mondta Telnicén a székely huszár vagy a gyalogos határőr, hogy hadnagy úr: nem érek rá, nem adom az életem.

A székelyek ezer éve, nem csak tudják, hanem gyakorolják a fő szabályt: A haza minden előtt.

Tisztelt megemlékezők!
Honfitársaim!

A múlt mindig üzen a jelennek.
Üzeni a történelem vaskos tapasztalatit, amelyből jövő épülhet.

Ma Európában, nem halk üzenet, hanem kiáltó szó a székely katonák áldozatának üzenete.

Európa határait meg kell védenünk.
A kultúránkat, keresztény gyökereinket óvnunk kell.

Európának most nagy szüksége van a székelyes viselkedésre. Ahogy ők tartják, mondják.
Vigyázd a határt, védd a hazát!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A székelyek ezer éve életüket adják mások szabadságáért is.
Önzetlenül.

A XXI. században is csak azt kérik, amit évszázados hagyomány diktál. És uralkodók, népek, országok vetettek papírra - ígéretként.

Az őshonos székely közösségeknek joga van rendelkezni a szülőföld és a kulturális örökség kínálta erőforrásokkal. Csak így nagyobb az esély, hogy egyben tartják családjainkat, közösségeiket.

A székelység autonómiája a hétköznapi életben lenne igazán tetten érhető, és meggyőződésem, hogy lelki, szellemi erősödést, és anyagi biztonságot, az előrelépés lehetőségét teremti majd meg.

Tartsuk szem előtt, hogy az autonómia ügye nem ábránd, és nem is valami szélsőséges hóbort. Ez az egyetlen esély, hogy megbirkózzunk a történelmi felelősséggel.

Tisztelt Megemlékezők!
A székelyek nem kérnek mást, csak önkormányzást.
Azt, ami Európa minden őshonos nemzetének, népének a joga.
Önrendelkezés.

Európai autonómia!
Áldott Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt valamennyi csehországi barátunknak itt Morvaföld szívében!
Köszönet valamennyi hagyományt élő honvédnak, szervezőknek, köszönet Székelyföld küldötteinek, és nem utolsó sorban a csehországi magyarságnak, hogy nem feledjük: a haza minden előtt!

Köszönöm, hogy meghallgattak!"

 

 Az életre mondtunk IGENt Déván

2018. április 2. hétfő

Tudosítás és ünnepi beszéd + Képgaléria: www.facebook.com/SzabolcsAttilaDelBuda

Nemzetpolitika

Nemzeti ünnep Torontóban

2018. március 18. vasárnap

Vendégségben az egyik legnagyobb diaszpóra közösségnél, a kanadai magyaroknál - Az ünnepi beszéd teljes szövege

Álláspont

Székely Szabadság Napja Marosvásárhelyen

2018. március 10. szombat

2018. március 10.-én, immár ötödik alkalommal az anyaországból Szabolcs Attila szólt a több ezer emlékező és tiltakozó székelyhez - A beszéd teljes szövege

Álláspont

Nemzeti minimum

2018. február 20. kedd

Magyar jövő csak akkor lesz, ha a mindenkori magyar állam és a polgárai, az egységes, összetartozó magyar nemzetért munkálkodnak a Kárpát-hazában

Álláspont

Zászlórúdon

2018. január 24. szerda

Ha 2018 tavaszáig 7 tagállamban összegyűlik 1 millió aláírás, az Európai Parlament meghallgatáson köteles napirendre venni a kontinens őshonos nemzeteinek, népeinek jogvédelmi kéréseit

Álláspont

Ünnepi ajándék - összetartozás

2017. december 22. péntek

Ajándékot hozott 2017 adventje a magyarságnak. Olyat, amire évszázada várunk, olyat, amelyben sokan nem hittek, és némelyek nem értik, miért sorsfordító

Álláspont

Kvótakör

2017. november 23. csütörtök

Ez a kör Európában nem barátja a nemzeteknek, legszívesebben egyetlen népet látna a Földön, azt, amelyiket a mostani színes kultúrák szövetéből egynemű masszává gyúr

Álláspont

Őrlángok az autonóm Székelyföldért

2017. október 29. vasárnap

A vihar miatt a rendezvényt az eredeti tervvel ellentétben zárt térben, a városháza dísztermében tartották, ahol gyertyákat lobbantottak lángra

Hírek

Megtiszteltetés a nemzeti ünnepen

2017. október 23. hétfő

A Honvédelemért Kitüntető Cím I. Fokozatát kapta a honvédelmi minisztertől Szabolcs Attila, Dél-Buda országgyűlési képviselője

Hírek

EMNT tisztújító külgyöttgyűlés

2017. október 14. szombat

Szabolcs Attila köszöntő beszéde Kolozsvárott

Nemzetpolitika

Századok élő öröksége

2017. szeptember 25. hétfő

Szabolcs Attila fővédnökésgével rendeztek konferenciát a reformáció 500. évfordulóján a Székelyföldön

Hírek

Szent Istvánkor

2017. augusztus 21. hétfő

Arról, hogy miről emlékezünk és emlékeztetünk minden esztendőben augusztus 20-án.

Álláspont

Kenyérszentelés - ünnepi szentmise Budafok-Tétényben

2017. augusztus 20. vasárnap

A hagyományokhoz híven Szabolcs Attila szegte meg az újkenyeret

Hírek

Boldog nyaralás Akaliforniában

2017. augusztus 13. vasárnap

Szabolcs Attila: Nem hagytuk, hogy a rendszerváltás hajnalán elvigye a vadkapitalizmus a köztulajdont, a jövőben is a közösség javát szolgálja az üdülőközpont

Hírek

Világszínpadra lépett Magyarország

2017. július 30. vasárnap

2017. júliusában bíztunk magunkban, belevágtunk és megrendeztük a vizes sportok világbajnokságát

Álláspont

Az EU-csúcstalálkozó margójára

2017. június 27. kedd

Szabolcs Attila írása Európa és a Nyugat törésvonalairól

Álláspont

Interjú a KARC Rádióban

2017. június 10. szombat

A Nemzeti Összetartozás Napján vendégségben az Álláspont közéleti magazin szerkesztőségében

Nemzetpolitika

Flashmob, néptáncgála - Nemzeti összetartozás Újbudán

2017. június 4. vasárnap

Több százan emlékeztek virtussal a Gárdonyi téren és a B32 Galériában

Nemzetpolitika

Költségvetésről egyenesen

2017. június 3. szombat

Szabolcs Attila írása mindarról, amire 2018-ban számíthatunk

Álláspont

Gazdasági fejlődés és nemzeti összetartozás

2017. május 15. hétfő

Munkaút Székelyudvarhelyre - Gálfi Árpád polgármesterrel az Erdélyi Magyar Néppárt kongresszusán

Hírek

Első kézből

2017. április 30. vasárnap

INTERJÚ - PROMONTOR TV

Hírek

Sorskérdések

2017. április 26. szerda

Gondolatok a nemzeti konzultációról

Álláspont

Székely Szabadság Napja Marosvásárhelyen

2017. március 12. vasárnap

A magyar Országgyűlésből Szabolcs Attilát kérték az emelvényre a székelyek - Az Európai Szabad Szövetség (EFA) kiállt az önrendelkezés mellett

Nemzetpolitika

Összetartozás, olimpia

2017. február 1. szerda

Aki szereti a városát, Budapestet, aki mindent megtenne a vidék erősödéséért, aki az összetartozás híve, az olimpiát rendezne Európa közepén.

Álláspont

A miniszterelnökig mentem

2017. január 13. péntek

Szabolcs Attila: Nemzetközileg is elismerték a magyar gazdasági eredményeket

INTERJÚ

Szabolcs Attila évértékelője a Promontor Tv-ben

2017. január 10. kedd

Nagypolitikától a helyi ügyekig

INTERJÚ

A kapitány

2016. november 19. szombat

Gillemot Ferenc emlékére

Álláspont

Őrmáglya Budafokon a székely autonómiáért

2016. november 1. kedd

A szolidaritási rendezvényhez Budafok, Budatétény, Nagytétény, Diósd, Érd, Budaörs és Budakeszi civil szervezetei csatlakoztak

Nemzetpolitika

Emléktúra, emléktorna a Gillemot-évfordulón

2016. október 29. szombat

Budafokról, Budatétényből, Tökölről, Nagytétényből és Csepelről öt egyesület küldött felszereléseket a petrozsényi gyermekotthon lakóinak

Hírek

1956: a világnak mutattunk példát

2016. október 22. szombat

Szabolcs Attila írása az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára

Álláspont

Döntsön a nép – a hazáról, Európáról

2016. szeptember 23. péntek

Útjában vagyunk egy nagy kísérletnek, amely átrajzolná Európa kultúráját, kitépné maradék keresztyén gyökereit

Álláspont

Vigyázzuk az örökséget

2016. augusztus 31. szerda

Szabolcs Attila gondolatai Szent Istvánról és a 27. Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválról

Álláspont

Tűz és ragyogás

2016. augusztus 18. csütörtök

Radóczy Mária miniatűrjeiben gyönyörködhetnek egy hónapon keresztül mindazok, akik a Székelyföldi Vadászati Múzeumba látogatnak Sepsiszentgyörgyön.

Kultúra

Van csapatunk!

2016. július 23. szombat

Ami 2016 nyarán Budapest utcáin - és szerte a Kárpát-hazában - napokon keresztül tartott, arra fél évszázada nem volt példa.

Álláspont

Kiállítás a Kárpát-haza Galériában

2016. július 18. hétfő

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet immár harmadik éve minden hónapban bemutat egy külhoni magyar festőművészt a nemzet fővárosában, Budapesten.

Kultúra

Népegészségügy - új utakon

2016. június 18. szombat

A béremelés csak egy része a jövőépítésnek. Ahol lesz erős középfokú és felsőfokú egészségügyi képzés, ott jóval nagyobb az esélye, hogy jól szolgáljon az állam.

Álláspont

Óriási siker volt a Bikás parki gyermeknap

2016. május 31. kedd

Sosem látott tömeget vonzott az ötéves múltra visszatekintő rendezvény

Hírek

A hetedik és a hetvenhetedik

2016. május 20. péntek

Szabolcs Attila írása Brüsszel kötelező betelepítési tervéről

Álláspont

AZ ALAPTÖRVÉNY 5. ÉVFORDULÓJA - GÁLAKONCERT A ZENEAKADÉMIÁN

2016. április 26. kedd

Szabolcs Attila köszöntő beszéde Magyarország kormánya és Budafok-Tétény közös ünnepi rendezvényén

Ünnep

Költségvetés, új időszámítás

2016. április 20. szerda

Hat évvel a romeltakarítás után új időszámításba kezdhetünk. Elértünk oda, hogy nem arról kell vitatkozni, miből nyessünk le valamit...

Álláspont

Nagyhét

2016. március 25. péntek

Nagyhete van ezen a tavaszon mindenkinek Európában. Legyen a polgár akár olyan távol a kereszténységtől, mint Berlin népvándorló negyedei a frankfurti nemzetközi könyvvásártól.

Álláspont

Magyar győzelem a Kárpát-medencei Egyetemek Kupáján + filmriport

2016. március 8. kedd

A Budapesti Műszaki Egyetem csapata nyerte a Budapesten rendezett Kárpát-medencei Egyetemek Kupája (KEK) labdarúgótornát

Hírek

Egy ünnep - Két nemzet

2016. március 7. hétfő

MÁRCIUS 15.: Ismét több ezer lengyel érkezik Magyarországra

Hírek

KÖLN

2016. január 25. hétfő

ÁLLÁSPONT - Szabolcs Attila országgyűlési képviselő

Álláspont

ÚJÉVI ÉRTÉKELŐ - HELYI BERUHÁZÁSOK, TERVEK, HONI- ÉS EURÓPAI KÖZÉLET

2016. január 18. hétfő

INTERJÚ - PROMONTOR TV

Hírek

2015 érv - Áldott karácsonyt, boldog új évet!

2015. december 23. szerda

Szabolcs Attila országgyűlési képviselő év végi gondolatai

Álláspont

Magyarbarát csehek Morvaföldön

2015. december 16. szerda

INTERJÚ - PROMONTOR TV

Hírek

Székely hősökre emlékeztek a csehországi Telnicen

2015. december 7. hétfő

Közép-Európa legnagyobb hagyományőrző rendezvényén 2000 katona vívta újra az austerlitzi csatát Morvaföldön

Hírek

Polgári karácsony a nagytétényi kastélyban

2015. december 4. péntek

Január végéig látogatható a kastélyban az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből válogatott, főúri játékokat bemutató kiállítás

Hírek

Erő és bölcsesség

2015. november 30. hétfő

ÁLLÁSPONT - Szabolcs Attila országgyűlési képviselő

Álláspont

Pálos István emlékére

2015. november 19. csütörtök

NEKROLÓG - Elment egy budafoki '56-os hazafi

GYÁSZ

Budafok-Tétény, a szolidaritás városa

2015. november 14. szombat

INTERJÚ - PROMONTOR TV

Hírek

Nemzeti ünnep Temesváron

2015. október 28. szerda

Telt házas '56-os megemlékezés a Bánság fővárosában a magyarság megmaradásáért

Hírek

Szolidaritás, őrtüzek, autonómia

2015. október 24. szombat

Beszélgetés a székelység önrendelkezési törekvéseiről az M1-en

Nemzetpolitika

Népvándorlás, bevándorlás - Magyarország, Európa

2015. október 14. szerda

INTERJÚ - PROMONTOR TV

Hírek

Ausztráliában élő magyarok támogatnak egy árvaházat Kárpátalján

2015. október 1. csütörtök

Köszönet Pálos Istvánnak és a Szabó családnak

Hírek

Karinthy 24. - Példamutató örökségvédelem

2015. szeptember 29. kedd

AZ ÚJBUDA TV RIPORTJA

Hírek

Történelmi magyar idők

2015. szeptember 14. hétfő

ÁLLÁSPONT - Szabolcs Attila országgyűlési képviselő

Álláspont

Európa kapuja

2015. augusztus 14. péntek

ÁLLÁSPONT - Szabolcs Attila országgyűlési képviselő

Álláspont

Tusványos: kísért a múlt?

2015. július 27. hétfő

Történelmi előadás és rendhagyó videóinterjú a bálványosi szabadegyetemen

Hírek

Hárommilliárd forint jut rászoruló gyermekek étkeztetésére

2015. július 17. péntek

A kormány ekkora összeggel támogatja az önkormányzatokat a hátrányos helyzetű gyermekek nyári étkezésének biztosításáért

Hírek

Ez nem bevándorlás, ez népvándorlás

2015. június 18. csütörtök

ÁLLÁSPONT - Szabolcs Attila országgyűlési képviselő

Álláspont

Beszélgetés a székely autonómia történelméről, jelenéről

2015. június 7. vasárnap

Az Echo Tv - Kiút többszemközt című műsora két részt szentel a témakörnek

videó

Az SZNT és az EMNP közös küldöttgyűlésen elhangzott beszéd leirata

2015. június 4. csütörtök

2015. június 3., Marosvásárhely, Kultúrpalota

Álláspont

Sportos civilek a Kárpáthazáért

2015. május 15. péntek

HONATYA - Szabolcs Attila országgyűlési képviselő írása

Álláspont

Történelmi Felvidék-Székelyföld focimeccs a DAC-stadionban

2015. május 1. péntek

A nézőteret transzparensek díszítették, mint például az „Egy vérből vagyunk” szövegű drapéria. Az MNO.HU riportja.

Nemzetpolitika

Gyermekétkeztetés és szolidaritás

2015. április 19. vasárnap

HONATYA - Szabolcs Attila országgyűlési képviselő írása

Álláspont

Emléktáblával emlékeztek lakóháza falán Antall József miniszterelnökre

2015. április 13. hétfő

Az első szabadon választott kormányfő Újbudán, a Meredek utcában élt

Hírek

Újabb változások a buszmenetrendben Dél-Budán

2015. április 7. kedd

A lakossági észrevételek alapján javasolt módosítások április elejétől érvényesek

Közhasznú

Rendhagyó márciusi ünnepek + VIDEÓ

2015. március 18. szerda

Március 9-10-én Marosvásárhelyen a Székely Szabadság Napján - Március 15-én Nagyváradon, a Nemzeti Ünnepen - TUDÓSÍTÁSOK

Ünnep

Orbán Viktor: Csak együtt leszünk sikeresek - VIDEÓ

2015. március 15. vasárnap

A Magyarország szuverenitásáért folytatott küzdelemnek soha nincs vége – hangsúlyozta a kormányfő a Múzeum kertben 2015. március 15-én

Ünnep

Banksarcmentesítés, szolidaritás

2015. március 12. csütörtök

HONATYA - Szabolcs Attila országgyűlési képviselő írása

Álláspont

Kétszer ad, aki gyorsan ad – adománygyűjtés a kárpátaljai magyaroknak

2015. március 7. szombat

- Aki gyorsan nyújt gyógyírt, kétszer ad, de legalább is enyhítheti a szenvedést - hangsúlyozta Szabolcs Attila országgyűlési képviselő, a Nemzeti Összetartozás Bizottsága alelnöke

Közhasznú

Folytatódik a csatornázás, kész a Duna alatti szennyvízvezeték

2015. február 16. hétfő

Elkészült a Duna alatti szennyvízvezeték, amely Budafok-Tétényt köti össze a csepeli létesítménnyel

Hírek

Európai magyar modell

2015. február 12. csütörtök

HONATYA – Szabolcs Attila országgyűlési képviselő publicisztikája

Álláspont

A nemzeti összetartozás nem lehet divatjamúlt

2015. február 8. vasárnap

A nemzeti összetartozás, a nemzeti kultúra épp úgy nem lehet divatjamúlt, mint ahogy a testvéri szeretet sem lehet az - jelentette ki Áder János államfő a XIX. Csángó bálon.

Kultúra

Grosics Gyula emlékére

2015. február 4. szerda

Ünnepség az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskolában - Az Aranycsapat egykori kapusa február 4-én lett volna 89 éves

Hírek

Próbaüzem az 1-es villamos vonalán

2015. január 29. csütörtök

Feszültség alá helyezték az új átalakító alállomásokat és a villamoshálózatot

Hírek

Civilek a magyar megmaradásért

2015. január 29. csütörtök

Temesváron indít programot a Rákóczi Szövetség, amelynek tevékenységét a kerület is támogatja

Nemzetpolitika

Akadálymentes a budafoki posta

2015. január 29. csütörtök

A munkálatok költségeinek egy részét a kerületi önkormányzat finanszírozta. Az átadáson részt vettek kerekes székes kerületiek is

Hírek

Tervezz városi bútorokat

2015. január 21. szerda

Általános és középiskolás diákok jelentkezését is várják

Közhasznú

Támogatás a Rákóczi Szövetségnek

2015. január 18. vasárnap

A civil szervezet 1989-ben alakult, a szomszédos országokban élő magyar közösségek megmaradását segíti

Közhasznú

Útmatrica, zavarok, megoldások

2015. január 14. szerda

HONATYA – Szabolcs Attila országgyűlési képviselő

Álláspont

Új beruházás a belváros felújításáért

2015. január 8. csütörtök

Január 6-án írták alá a „Budafoki Szomszédok piaca” projekt szerződését

Közhasznú

Advent a nagytétényi kastélyban

2014. december 7. vasárnap

Szabó Gyulára, a Nemzet Színészére is emlékeztek a kastélymúzeum ünnepi rendezvényén

Hírek

Átadták a felújított tüdőgondozó épületét

2014. december 7. vasárnap

A külső és belső korszerűsítést Budafok-Tétény és Újbuda önkormányzata, illetve a Szent Kristóf Szakrendelő támogatta

Hírek

Új emléktábla Cziffra Györgynek

2014. december 7. vasárnap

A világhírű kerületi zongoraművész domborművének másolata méltó helyre került a róla elnevezett művelődési központban

Hírek

A Budafok legyőzte a Ferencvárost

2014. december 7. vasárnap

Az első hivatalos vízilabda-bajnokságon bronzérmes lett a a Budafok-Kistétény SE. csapata

Hírek

Bankrendrakás és fenntartható költségvetés

2014. december 7. vasárnap

HONATYA – Szabolcs Attila országgyűlési képviselő

Álláspont

2004. december 5. tízéves margójára

2014. december 6. szombat

A magyar állampolgárság kiterjesztése ellen hergelő uszító-kultúra jelesei valószínűleg még ma sem értik...

Álláspont

Őszi szezon

2014. szeptember 15. hétfő

Álláspont - Szabolcs Attila

Álláspont

Kormányfői esküt tett Orbán Viktor

2014. május 10. szombat

Parlamenti megválasztása után a Kossuth téren szólt az egybegyűltekhez a miniszterelnök

Értékelő

Budafok-Tétényből indult a virtuális Székelyföld

2014. május 8. csütörtök

Együttműködési megállapodást írt alá Székely Nemzeti Tanács és a Székelyföldért Társaság

Hírek

"Megtisztelő feladatot kaptam az Országgyűlésben"

2014. május 7. szerda

"Május 6-án a Nemzeti összetartozás bizottsága alelnökévé választottak"

Hírek

Köszönöm!

2014. április 9. szerda

"Az Önök segítségével, a választópolgárok akaratából a Nemzet Házában, a Parlamentben fogom képviselni választókerületemet."

Álláspont

GYŐZTÜNK!

2014. április 7. hétfő

„Köszönjük meg szüleinknek és nagyszüleinknek, hogy kibírták a kommunizmust, és 1990-ben megdöntötték azt” – fogalmazott.Orbán Viktor.

Nemzetpolitika

Még négy évet kérünk

2014. március 29. szombat

Olyan nemzetté emelkedtünk, amely újra méltó régi nagy híréhez, és nagyszerű jövő előtt áll – mondta Orbán Viktor a Fidesz nagygyűlésén.

Értékelő

Elindult a 4-es metró

2014. március 28. péntek

Március 29-től jelentősen megváltozik a felszíni közösségi közlekedési hálózat Dél-Budán, a belvárosban, Zuglóban és Újpalotán, valamint Budaörsön és Törökbálinton.

Közhasznú

Találkozzunk, beszélgessünk Albertfalván március 27-én a közösségi házban!

2014. március 25. kedd

Vendégek: Benkóczy Zoltán színművész és barátai az Operettszínházból

Fórum

Békemenet Magyarországért

2014. március 25. kedd

Március 29-én, szombaton 13.30-kor indulunk a Kossuth térről. A menet a Hősök terén, a Fidesz nagygyűléséhez csatlakozik, ahol Orbán Viktor mond beszédet 15 órakor.

Fórum