Nemzetpolitika
2017. március 12. vasárnap

Székely Szabadság Napja Marosvásárhelyen

A magyar Országgyűlésből Szabolcs Attilát kérték az emelvényre a székelyek - Az Európai Szabad Szövetség (EFA) kiállt az önrendelkezés mellett

Székely Szabadság Napja Marosvásárhelyen
Székely Szabadság Napja Marosvásárhelyen

Az esős idő ellenére lélekemelő és problémamentes rendezvényen emlékeztek pénteken Marosvásárhelyen az 1854. március 10-én mártírhalált halált székely hősökre, a megjelentek újra kinyilvánították a Székelyföld autonómiája iránti elkötelezettségüket.

A korábbi évekhez képest jóval kevesebben, mintegy ötezren vettek részt a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által immár ötödik éve megtartott rendezvényen.

A visszafogott jelenlétet elsősorban a mostoha időjárás rovására írható, ugyanis egész Erdélyt kellemetlen, hideg eső áztatta március 10-én. A szervezők nem tömegre, hanem határozott sokaságra számítottak, az pedig igencsak jelen volt a postaréti emlékműnél. A politikai pártok képviselőit mellőző szónoki lista szereplői többnyire a székely szabadság dimenzióit és korlátait igyekeztek körüljárni.

Szabolcs Attila, az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága alelnöke egyetlen magyarországi politikusként kapott szót a színpadon. Kifejtette: "Lassan 100 éve papírunk van arról itt Erdélyben, a Székelyföldön, hogy nemzeti szabadságot ígértek, felekezeti autonómiát. Önrendelkezést. Azóta mit kaptunk? Időnként rövidebb, időnként hosszabb pórázt. Ügyesen kifundált elnyomást. És néha kicsit lazább nyakörvet, nehogy megfulladjunk, csak fulladozzunk. Ne legyen erőnk, bátorságunk cselekedni. Román barátainknak üzenem! Az erdélyi magyaroktól, a székelyektől a szabadságot is lopják.Pedig ez a jussunk! A minimum." A képviselő úgy fogalmazott, hogy "a mellettünk álló katalánok, baszkok, flamandok, dél-tiroli osztrákok pontosan tudják, hogy az államon belüli önrendelkezés nélkül feloldódnak vagy elsorvadnak".

Tőkés László európai parlamenti képviselő szerint az erdélyi magyarságnak ma is az árulás, az önfeladás és hatalombarát opportunizmus árnyékában és körülményei között kell folytatnia küzdelmét szabadságáért, illetve a beolvasztó szándékú területi-közigazgatási átrendezés ellen. „Az autonóm régiók pozitív tapasztalatai inspirációs forrásként szolgálhatnak a belső politikai konfliktusok megoldását célzó lehetőségek keresésekor" - idézett Tőkés az Európa Tanács 2003/1334- es határozatából, és kijelentette: joggal elvárható, hogy ennek megfelelően rendeződjön a Székelyföld sorsa.

A külföldi vendégek közül elsőként felszólaló Wouter Patho, az Európai Szabad Szövetség (EFA) alelnöke, a belga szövetségi kormánykoalíciót vezető Új Flamand Szövetség politikusa szerint az EFA ugyan Európa-párti, de az unió sajnálatos módon ma jobbára a tagállamok fővárosainak érdekeit képviseli, márpedig Párizs, Brüsszel vagy Berlin befolyása a baszkok, katalánok, flamandok és székelyek kárára erősödik.

„Eljön a székelység ideje, eljön az autonómia ideje! Önök csak építsék saját nemzetüket, ahogy mi is építjük saját vallon nemzetünket" - buzdította a jelenlévőket a politikus. Aitor Esteban Bravo, a Baszk Nemzeti Párt spanyol parlamentbeli frakciójának elnöke aktuálpolitikai példával érkezett: idén januártól immár a központosított állam mintapéldányának számító Franciaországban élő baszk közösség is bizonyos fokú autonómiát élvez.

„Ha ez megtörténhetett Franciaországban, miért ne történhetne meg Romániában is?" - tette fel a nagy lelkesedést kiváltó kérdést.

Ígéretet tett arra, hogy Európa minden sarkában képviselni fogja a székelyek üzenetét, és ennek nyomatékosítása érdekében közös szelfit is készített a lobogókat lengető tömeggel.

A postaréti megemlékezés záróakkordjaként a betegség miatt távol maradó Izsák Balázs SZNT-elnök helyett Ferencz Csaba alelnök olvasta fel a román kormányhoz és az államelnökhöz intézett petíciót, amelyben mindenekelőtt a kormány és a székely nép legitim képviselői közötti párbeszéd elkezdését követelik. Az összegyűlt tömeg által közfelkiáltással elfogadott dokumentum aggasztónak tekinti, hogy a Székelyföld a belső leszakadás pályájára került abban a fejlesztési régióban, amelyhez jelenleg tartozik, akárcsak azt, hogy az autonómia ügyében évek óta szorgalmazott párbeszéd helyett szaporodnak a közösséget ért megaláztatások, a közösségi szimbólumok és intézmények elleni támadások.

„Változatlanul kijelentjük: a Székelyföld területi autonómiája nem sérti Románia területi egységét és állami szuverenitását, nem sérti a Székelyföldön élő román és más nemzetiségű polgárok érdekeit, sem Románia alkotmányát!" - áll a dokumentumban.

A marosvásárhelyi önkormányzatnak a rendezvény előestéjén kiadott korlátozó üzenetű közleménye ellenére az emlékműtől a prefektúra épületéig tartó tüntető felvonulás nyugodt körülmények között zajlott, az SZNT küldöttsége által átadott petíciót a kormánybiztosi hivatal képviselője átvette.
Günther Dauwen, a 46 európai autonómia- és függetlenedéspárti politikai alakulatot tömörítő párt igazgatója a székely szabadság napján tartott tavalyi és idei marosvásárhelyi megmozdulás tapasztalatairól beszélt.
A politikus megjegyezte, ha az emberek azt érzik, hogy a központi hatalom elzárkózik a számukra fontos kérdésekről folytatandó párbeszédtől, és a hatóságok megbüntetik őket a véleménynyilvánításukért, akkor radikálisabb törekvéseket fogalmaznak meg. Példaként hozta fel, hogy a madridi kormányzatnak a katalánok gazdasági tárgyú kéréseit elutasító magatartása a katalán elszakadás híveinek a táborát erősítette.
"Ha nem beszélünk a gondokról, és félünk az autonómiától, az sokkal több problémát szül. Az emberek sokkal inkább a függetlenedés felé fordulnak" - jelentette ki.
Günther Dauwen hozzátette: amikor megtudta, hogy csendháborításért bírságolták meg a székely szabadság napja tavalyi felvonulásának egyes résztvevőit, azzal a kéréssel fordult a román hatóságokhoz, hogy bírságolják meg őt is, mert ő maga is ott volt. Kérésére nem érkezett válasz.

 

SZABOLCS ATTILA BESZÉDE - 2017. március 10., Marosvásárhely, Postarét, Székely Vértanúk Emlékműve

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Székely barátaim!

Az őshonos közösségeknek joguk van rendelkezni a
szülőföldjük és a kulturális örökségük kínálta erőforrásokkal.

Joguk van élni.

Minden korban, újra és újra meg kell vívni ezt a küzdelmet. És ne legyen félreértés, a többségi nemzetek sem dőlhetnek hátra Európában.

A globalizált világban, ez az egyszeregy.

Azok a nyelvi, nemzeti közösségek, akik nem rendelkezhetnek szülőföldjük erőforrásaival, eleinte csak hümmögnek, hogy valami baj van.

Aztán azon kapják magukat, hogy már nem gazdák a saját hazájukban. Munkájukért odavetnek valamit, de földjeiket, vizüket, erdeiket más használja.

Gyermekeik keserűek lesznek. Szóródnak a nagyvilágban. Népük fogyni kezd. Gyökereik száradnak, enyésznek. Már maguk sem tudják, kik ők valójában.

Napjainkban ugyanúgy kell kapaszkodnia a franciáknak, németeknek, hogy rendelkezhessenek szülőföldjük javaival, mint a magyaroknak a Duna völgyében, vagy a lengyeleknek Krakkótól Gdansig.

A minap a románok százezrével morogva vonultak az utcára, mert azt gondolják, lopják az országuk. Nem rendelkezhetnek erőforrásaikkal.
Becsapottnak érzik maguk.

Mit mondjunk mi?

Lassan 100 éve papírunk van arról itt Erdélyben, a Székelyföldön, hogy nemzeti szabadságot ígértek, felekezeti autonómiát. Önrendelkezést.

Azóta mit kaptunk?

Időnként rövidebb, időnként hosszabb pórázt.
Ügyesen kifundált elnyomást.
És néha kicsit lazább nyakörvet, nehogy megfulladjunk, csak fulladozzunk.
Ne legyen erőnk, bátorságunk cselekedni.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Román barátainknak üzenem!
Az erdélyi magyaroktól, a székelyektől a szabadságot is lopják. Pedig ez a jussunk!
A minimum.
Nem akarnak a szászok sorsára jutni. Eltűnni.
Nem akarják, hogy kihúzzák a lábunk alól a szülőföldjüket.

Ahogy a román sem szeretné, hogy másodrendű legyen a szülőföldjén, miközben az orra előtt lopják a hazáját.

Székelyföld, Erdély a magyarok szülőföldje is. A haza.
Joguk van hozzá!

Honfitársaim!

Az őshonos közösségeknek elemi érdekük, hogy rendelkezzenek a szülőföldjük erőforrásai felett.

A mellettünk álló katalánok, baszkok, flamandok, dél-tiroli osztrákok pontosán tudják, hogy az államon belüli önrendelkezés nélkül feloldódnak vagy elsorvadnak.

Megtanulták a leckét, és nekünk is mondják.
Példát mutatnak és segítő kezet nyújtanak.

Üzenik Bukarestnek, Európának, a nagyvilágnak, hogy az erdélyi magyarok, a székelyek nincsenek egyedül, ezt üzenik.

Köszönet érte!

Tanuljuk meg tőlük az autonómia mesterségét. Járjuk azt az utat, amelyen jártak.

Ha kell, tanuljuk el a praktikákat, mert akik lopják a szülőföldet, a hazát, a szabadságot, nem szépelgő úriemberek.

Ravasz rókák. Ahogy Pesten mondják:
Minden hangszeren játszanak.

Hölgyeim és Uraim!

Török János, Gálffi Mihály és Horváth Károly vértanúk 1854. március 10-én az életüket adták a szülőföldet bitorló hatalom elleni küzdelemben.

Magasra tették a mércét.

Nem hagyták ellopni a hazát, a szabadságot.

Nekünk szívós, hétköznapi eszközökkel kell megvívni a küzdelmünk.

Bárhogy is nyomnak, és sulykolják, hogy reménytelen.

Nem igaz. Esélyünk van, hogy a mi nemzedékünk teremtheti meg Székelyföld autonómiáját.

Aki ezt nem hiszi. Aki ezért nem végzi el a munkát. Szálljon magába amikor fejet hajt a vértanúk előtt.

Megalkuvók! Ravasz tolvajok! El a kezekkel!

Autonómiát, szabadságot Székelyföldnek!
Jó munkát a székely népnek!

Köszönöm, hogy meghallgattak!

 

Forrás: mti/magyaridok.hu/figyelo.hu/szabolcsattila.huAz életre mondtunk IGENt Déván

2018. április 2. hétfő

Tudosítás és ünnepi beszéd + Képgaléria: www.facebook.com/SzabolcsAttilaDelBuda

Nemzetpolitika

Nemzeti ünnep Torontóban

2018. március 18. vasárnap

Vendégségben az egyik legnagyobb diaszpóra közösségnél, a kanadai magyaroknál - Az ünnepi beszéd teljes szövege

Álláspont

Székely Szabadság Napja Marosvásárhelyen

2018. március 10. szombat

2018. március 10.-én, immár ötödik alkalommal az anyaországból Szabolcs Attila szólt a több ezer emlékező és tiltakozó székelyhez - A beszéd teljes szövege

Álláspont

Nemzeti minimum

2018. február 20. kedd

Magyar jövő csak akkor lesz, ha a mindenkori magyar állam és a polgárai, az egységes, összetartozó magyar nemzetért munkálkodnak a Kárpát-hazában

Álláspont

Zászlórúdon

2018. január 24. szerda

Ha 2018 tavaszáig 7 tagállamban összegyűlik 1 millió aláírás, az Európai Parlament meghallgatáson köteles napirendre venni a kontinens őshonos nemzeteinek, népeinek jogvédelmi kéréseit

Álláspont

Ünnepi ajándék - összetartozás

2017. december 22. péntek

Ajándékot hozott 2017 adventje a magyarságnak. Olyat, amire évszázada várunk, olyat, amelyben sokan nem hittek, és némelyek nem értik, miért sorsfordító

Álláspont

Kvótakör

2017. november 23. csütörtök

Ez a kör Európában nem barátja a nemzeteknek, legszívesebben egyetlen népet látna a Földön, azt, amelyiket a mostani színes kultúrák szövetéből egynemű masszává gyúr

Álláspont

Őrlángok az autonóm Székelyföldért

2017. október 29. vasárnap

A vihar miatt a rendezvényt az eredeti tervvel ellentétben zárt térben, a városháza dísztermében tartották, ahol gyertyákat lobbantottak lángra

Hírek

Megtiszteltetés a nemzeti ünnepen

2017. október 23. hétfő

A Honvédelemért Kitüntető Cím I. Fokozatát kapta a honvédelmi minisztertől Szabolcs Attila, Dél-Buda országgyűlési képviselője

Hírek

EMNT tisztújító külgyöttgyűlés

2017. október 14. szombat

Szabolcs Attila köszöntő beszéde Kolozsvárott

Nemzetpolitika

Századok élő öröksége

2017. szeptember 25. hétfő

Szabolcs Attila fővédnökésgével rendeztek konferenciát a reformáció 500. évfordulóján a Székelyföldön

Hírek

Szent Istvánkor

2017. augusztus 21. hétfő

Arról, hogy miről emlékezünk és emlékeztetünk minden esztendőben augusztus 20-án.

Álláspont

Kenyérszentelés - ünnepi szentmise Budafok-Tétényben

2017. augusztus 20. vasárnap

A hagyományokhoz híven Szabolcs Attila szegte meg az újkenyeret

Hírek

Boldog nyaralás Akaliforniában

2017. augusztus 13. vasárnap

Szabolcs Attila: Nem hagytuk, hogy a rendszerváltás hajnalán elvigye a vadkapitalizmus a köztulajdont, a jövőben is a közösség javát szolgálja az üdülőközpont

Hírek

Világszínpadra lépett Magyarország

2017. július 30. vasárnap

2017. júliusában bíztunk magunkban, belevágtunk és megrendeztük a vizes sportok világbajnokságát

Álláspont

Az EU-csúcstalálkozó margójára

2017. június 27. kedd

Szabolcs Attila írása Európa és a Nyugat törésvonalairól

Álláspont

Interjú a KARC Rádióban

2017. június 10. szombat

A Nemzeti Összetartozás Napján vendégségben az Álláspont közéleti magazin szerkesztőségében

Nemzetpolitika

Flashmob, néptáncgála - Nemzeti összetartozás Újbudán

2017. június 4. vasárnap

Több százan emlékeztek virtussal a Gárdonyi téren és a B32 Galériában

Nemzetpolitika

Költségvetésről egyenesen

2017. június 3. szombat

Szabolcs Attila írása mindarról, amire 2018-ban számíthatunk

Álláspont

Gazdasági fejlődés és nemzeti összetartozás

2017. május 15. hétfő

Munkaút Székelyudvarhelyre - Gálfi Árpád polgármesterrel az Erdélyi Magyar Néppárt kongresszusán

Hírek

Első kézből

2017. április 30. vasárnap

INTERJÚ - PROMONTOR TV

Hírek

Sorskérdések

2017. április 26. szerda

Gondolatok a nemzeti konzultációról

Álláspont

Székely Szabadság Napja Marosvásárhelyen

2017. március 12. vasárnap

A magyar Országgyűlésből Szabolcs Attilát kérték az emelvényre a székelyek - Az Európai Szabad Szövetség (EFA) kiállt az önrendelkezés mellett

Nemzetpolitika

Összetartozás, olimpia

2017. február 1. szerda

Aki szereti a városát, Budapestet, aki mindent megtenne a vidék erősödéséért, aki az összetartozás híve, az olimpiát rendezne Európa közepén.

Álláspont

A miniszterelnökig mentem

2017. január 13. péntek

Szabolcs Attila: Nemzetközileg is elismerték a magyar gazdasági eredményeket

INTERJÚ

Szabolcs Attila évértékelője a Promontor Tv-ben

2017. január 10. kedd

Nagypolitikától a helyi ügyekig

INTERJÚ

A kapitány

2016. november 19. szombat

Gillemot Ferenc emlékére

Álláspont

Őrmáglya Budafokon a székely autonómiáért

2016. november 1. kedd

A szolidaritási rendezvényhez Budafok, Budatétény, Nagytétény, Diósd, Érd, Budaörs és Budakeszi civil szervezetei csatlakoztak

Nemzetpolitika

Emléktúra, emléktorna a Gillemot-évfordulón

2016. október 29. szombat

Budafokról, Budatétényből, Tökölről, Nagytétényből és Csepelről öt egyesület küldött felszereléseket a petrozsényi gyermekotthon lakóinak

Hírek

1956: a világnak mutattunk példát

2016. október 22. szombat

Szabolcs Attila írása az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára

Álláspont

Döntsön a nép – a hazáról, Európáról

2016. szeptember 23. péntek

Útjában vagyunk egy nagy kísérletnek, amely átrajzolná Európa kultúráját, kitépné maradék keresztyén gyökereit

Álláspont

Vigyázzuk az örökséget

2016. augusztus 31. szerda

Szabolcs Attila gondolatai Szent Istvánról és a 27. Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválról

Álláspont

Tűz és ragyogás

2016. augusztus 18. csütörtök

Radóczy Mária miniatűrjeiben gyönyörködhetnek egy hónapon keresztül mindazok, akik a Székelyföldi Vadászati Múzeumba látogatnak Sepsiszentgyörgyön.

Kultúra

Van csapatunk!

2016. július 23. szombat

Ami 2016 nyarán Budapest utcáin - és szerte a Kárpát-hazában - napokon keresztül tartott, arra fél évszázada nem volt példa.

Álláspont

Kiállítás a Kárpát-haza Galériában

2016. július 18. hétfő

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet immár harmadik éve minden hónapban bemutat egy külhoni magyar festőművészt a nemzet fővárosában, Budapesten.

Kultúra

Népegészségügy - új utakon

2016. június 18. szombat

A béremelés csak egy része a jövőépítésnek. Ahol lesz erős középfokú és felsőfokú egészségügyi képzés, ott jóval nagyobb az esélye, hogy jól szolgáljon az állam.

Álláspont

Óriási siker volt a Bikás parki gyermeknap

2016. május 31. kedd

Sosem látott tömeget vonzott az ötéves múltra visszatekintő rendezvény

Hírek

A hetedik és a hetvenhetedik

2016. május 20. péntek

Szabolcs Attila írása Brüsszel kötelező betelepítési tervéről

Álláspont

AZ ALAPTÖRVÉNY 5. ÉVFORDULÓJA - GÁLAKONCERT A ZENEAKADÉMIÁN

2016. április 26. kedd

Szabolcs Attila köszöntő beszéde Magyarország kormánya és Budafok-Tétény közös ünnepi rendezvényén

Ünnep

Költségvetés, új időszámítás

2016. április 20. szerda

Hat évvel a romeltakarítás után új időszámításba kezdhetünk. Elértünk oda, hogy nem arról kell vitatkozni, miből nyessünk le valamit...

Álláspont

Nagyhét

2016. március 25. péntek

Nagyhete van ezen a tavaszon mindenkinek Európában. Legyen a polgár akár olyan távol a kereszténységtől, mint Berlin népvándorló negyedei a frankfurti nemzetközi könyvvásártól.

Álláspont

Magyar győzelem a Kárpát-medencei Egyetemek Kupáján + filmriport

2016. március 8. kedd

A Budapesti Műszaki Egyetem csapata nyerte a Budapesten rendezett Kárpát-medencei Egyetemek Kupája (KEK) labdarúgótornát

Hírek

Egy ünnep - Két nemzet

2016. március 7. hétfő

MÁRCIUS 15.: Ismét több ezer lengyel érkezik Magyarországra

Hírek

KÖLN

2016. január 25. hétfő

ÁLLÁSPONT - Szabolcs Attila országgyűlési képviselő

Álláspont

ÚJÉVI ÉRTÉKELŐ - HELYI BERUHÁZÁSOK, TERVEK, HONI- ÉS EURÓPAI KÖZÉLET

2016. január 18. hétfő

INTERJÚ - PROMONTOR TV

Hírek

2015 érv - Áldott karácsonyt, boldog új évet!

2015. december 23. szerda

Szabolcs Attila országgyűlési képviselő év végi gondolatai

Álláspont

Magyarbarát csehek Morvaföldön

2015. december 16. szerda

INTERJÚ - PROMONTOR TV

Hírek

Székely hősökre emlékeztek a csehországi Telnicen

2015. december 7. hétfő

Közép-Európa legnagyobb hagyományőrző rendezvényén 2000 katona vívta újra az austerlitzi csatát Morvaföldön

Hírek

Polgári karácsony a nagytétényi kastélyban

2015. december 4. péntek

Január végéig látogatható a kastélyban az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből válogatott, főúri játékokat bemutató kiállítás

Hírek

Erő és bölcsesség

2015. november 30. hétfő

ÁLLÁSPONT - Szabolcs Attila országgyűlési képviselő

Álláspont

Pálos István emlékére

2015. november 19. csütörtök

NEKROLÓG - Elment egy budafoki '56-os hazafi

GYÁSZ

Budafok-Tétény, a szolidaritás városa

2015. november 14. szombat

INTERJÚ - PROMONTOR TV

Hírek

Nemzeti ünnep Temesváron

2015. október 28. szerda

Telt házas '56-os megemlékezés a Bánság fővárosában a magyarság megmaradásáért

Hírek

Szolidaritás, őrtüzek, autonómia

2015. október 24. szombat

Beszélgetés a székelység önrendelkezési törekvéseiről az M1-en

Nemzetpolitika

Népvándorlás, bevándorlás - Magyarország, Európa

2015. október 14. szerda

INTERJÚ - PROMONTOR TV

Hírek

Ausztráliában élő magyarok támogatnak egy árvaházat Kárpátalján

2015. október 1. csütörtök

Köszönet Pálos Istvánnak és a Szabó családnak

Hírek

Karinthy 24. - Példamutató örökségvédelem

2015. szeptember 29. kedd

AZ ÚJBUDA TV RIPORTJA

Hírek

Történelmi magyar idők

2015. szeptember 14. hétfő

ÁLLÁSPONT - Szabolcs Attila országgyűlési képviselő

Álláspont

Európa kapuja

2015. augusztus 14. péntek

ÁLLÁSPONT - Szabolcs Attila országgyűlési képviselő

Álláspont

Tusványos: kísért a múlt?

2015. július 27. hétfő

Történelmi előadás és rendhagyó videóinterjú a bálványosi szabadegyetemen

Hírek

Hárommilliárd forint jut rászoruló gyermekek étkeztetésére

2015. július 17. péntek

A kormány ekkora összeggel támogatja az önkormányzatokat a hátrányos helyzetű gyermekek nyári étkezésének biztosításáért

Hírek

Ez nem bevándorlás, ez népvándorlás

2015. június 18. csütörtök

ÁLLÁSPONT - Szabolcs Attila országgyűlési képviselő

Álláspont

Beszélgetés a székely autonómia történelméről, jelenéről

2015. június 7. vasárnap

Az Echo Tv - Kiút többszemközt című műsora két részt szentel a témakörnek

videó

Az SZNT és az EMNP közös küldöttgyűlésen elhangzott beszéd leirata

2015. június 4. csütörtök

2015. június 3., Marosvásárhely, Kultúrpalota

Álláspont

Sportos civilek a Kárpáthazáért

2015. május 15. péntek

HONATYA - Szabolcs Attila országgyűlési képviselő írása

Álláspont

Történelmi Felvidék-Székelyföld focimeccs a DAC-stadionban

2015. május 1. péntek

A nézőteret transzparensek díszítették, mint például az „Egy vérből vagyunk” szövegű drapéria. Az MNO.HU riportja.

Nemzetpolitika

Gyermekétkeztetés és szolidaritás

2015. április 19. vasárnap

HONATYA - Szabolcs Attila országgyűlési képviselő írása

Álláspont

Emléktáblával emlékeztek lakóháza falán Antall József miniszterelnökre

2015. április 13. hétfő

Az első szabadon választott kormányfő Újbudán, a Meredek utcában élt

Hírek

Újabb változások a buszmenetrendben Dél-Budán

2015. április 7. kedd

A lakossági észrevételek alapján javasolt módosítások április elejétől érvényesek

Közhasznú

Rendhagyó márciusi ünnepek + VIDEÓ

2015. március 18. szerda

Március 9-10-én Marosvásárhelyen a Székely Szabadság Napján - Március 15-én Nagyváradon, a Nemzeti Ünnepen - TUDÓSÍTÁSOK

Ünnep

Orbán Viktor: Csak együtt leszünk sikeresek - VIDEÓ

2015. március 15. vasárnap

A Magyarország szuverenitásáért folytatott küzdelemnek soha nincs vége – hangsúlyozta a kormányfő a Múzeum kertben 2015. március 15-én

Ünnep

Banksarcmentesítés, szolidaritás

2015. március 12. csütörtök

HONATYA - Szabolcs Attila országgyűlési képviselő írása

Álláspont

Kétszer ad, aki gyorsan ad – adománygyűjtés a kárpátaljai magyaroknak

2015. március 7. szombat

- Aki gyorsan nyújt gyógyírt, kétszer ad, de legalább is enyhítheti a szenvedést - hangsúlyozta Szabolcs Attila országgyűlési képviselő, a Nemzeti Összetartozás Bizottsága alelnöke

Közhasznú

Folytatódik a csatornázás, kész a Duna alatti szennyvízvezeték

2015. február 16. hétfő

Elkészült a Duna alatti szennyvízvezeték, amely Budafok-Tétényt köti össze a csepeli létesítménnyel

Hírek

Európai magyar modell

2015. február 12. csütörtök

HONATYA – Szabolcs Attila országgyűlési képviselő publicisztikája

Álláspont

A nemzeti összetartozás nem lehet divatjamúlt

2015. február 8. vasárnap

A nemzeti összetartozás, a nemzeti kultúra épp úgy nem lehet divatjamúlt, mint ahogy a testvéri szeretet sem lehet az - jelentette ki Áder János államfő a XIX. Csángó bálon.

Kultúra

Grosics Gyula emlékére

2015. február 4. szerda

Ünnepség az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskolában - Az Aranycsapat egykori kapusa február 4-én lett volna 89 éves

Hírek

Próbaüzem az 1-es villamos vonalán

2015. január 29. csütörtök

Feszültség alá helyezték az új átalakító alállomásokat és a villamoshálózatot

Hírek

Civilek a magyar megmaradásért

2015. január 29. csütörtök

Temesváron indít programot a Rákóczi Szövetség, amelynek tevékenységét a kerület is támogatja

Nemzetpolitika

Akadálymentes a budafoki posta

2015. január 29. csütörtök

A munkálatok költségeinek egy részét a kerületi önkormányzat finanszírozta. Az átadáson részt vettek kerekes székes kerületiek is

Hírek

Tervezz városi bútorokat

2015. január 21. szerda

Általános és középiskolás diákok jelentkezését is várják

Közhasznú

Támogatás a Rákóczi Szövetségnek

2015. január 18. vasárnap

A civil szervezet 1989-ben alakult, a szomszédos országokban élő magyar közösségek megmaradását segíti

Közhasznú

Útmatrica, zavarok, megoldások

2015. január 14. szerda

HONATYA – Szabolcs Attila országgyűlési képviselő

Álláspont

Új beruházás a belváros felújításáért

2015. január 8. csütörtök

Január 6-án írták alá a „Budafoki Szomszédok piaca” projekt szerződését

Közhasznú

Advent a nagytétényi kastélyban

2014. december 7. vasárnap

Szabó Gyulára, a Nemzet Színészére is emlékeztek a kastélymúzeum ünnepi rendezvényén

Hírek

Átadták a felújított tüdőgondozó épületét

2014. december 7. vasárnap

A külső és belső korszerűsítést Budafok-Tétény és Újbuda önkormányzata, illetve a Szent Kristóf Szakrendelő támogatta

Hírek

Új emléktábla Cziffra Györgynek

2014. december 7. vasárnap

A világhírű kerületi zongoraművész domborművének másolata méltó helyre került a róla elnevezett művelődési központban

Hírek

A Budafok legyőzte a Ferencvárost

2014. december 7. vasárnap

Az első hivatalos vízilabda-bajnokságon bronzérmes lett a a Budafok-Kistétény SE. csapata

Hírek

Bankrendrakás és fenntartható költségvetés

2014. december 7. vasárnap

HONATYA – Szabolcs Attila országgyűlési képviselő

Álláspont

2004. december 5. tízéves margójára

2014. december 6. szombat

A magyar állampolgárság kiterjesztése ellen hergelő uszító-kultúra jelesei valószínűleg még ma sem értik...

Álláspont

Őszi szezon

2014. szeptember 15. hétfő

Álláspont - Szabolcs Attila

Álláspont

Kormányfői esküt tett Orbán Viktor

2014. május 10. szombat

Parlamenti megválasztása után a Kossuth téren szólt az egybegyűltekhez a miniszterelnök

Értékelő

Budafok-Tétényből indult a virtuális Székelyföld

2014. május 8. csütörtök

Együttműködési megállapodást írt alá Székely Nemzeti Tanács és a Székelyföldért Társaság

Hírek

"Megtisztelő feladatot kaptam az Országgyűlésben"

2014. május 7. szerda

"Május 6-án a Nemzeti összetartozás bizottsága alelnökévé választottak"

Hírek

Köszönöm!

2014. április 9. szerda

"Az Önök segítségével, a választópolgárok akaratából a Nemzet Házában, a Parlamentben fogom képviselni választókerületemet."

Álláspont

GYŐZTÜNK!

2014. április 7. hétfő

„Köszönjük meg szüleinknek és nagyszüleinknek, hogy kibírták a kommunizmust, és 1990-ben megdöntötték azt” – fogalmazott.Orbán Viktor.

Nemzetpolitika

Még négy évet kérünk

2014. március 29. szombat

Olyan nemzetté emelkedtünk, amely újra méltó régi nagy híréhez, és nagyszerű jövő előtt áll – mondta Orbán Viktor a Fidesz nagygyűlésén.

Értékelő

Elindult a 4-es metró

2014. március 28. péntek

Március 29-től jelentősen megváltozik a felszíni közösségi közlekedési hálózat Dél-Budán, a belvárosban, Zuglóban és Újpalotán, valamint Budaörsön és Törökbálinton.

Közhasznú

Találkozzunk, beszélgessünk Albertfalván március 27-én a közösségi házban!

2014. március 25. kedd

Vendégek: Benkóczy Zoltán színművész és barátai az Operettszínházból

Fórum

Békemenet Magyarországért

2014. március 25. kedd

Március 29-én, szombaton 13.30-kor indulunk a Kossuth térről. A menet a Hősök terén, a Fidesz nagygyűléséhez csatlakozik, ahol Orbán Viktor mond beszédet 15 órakor.

Fórum